Toetsing bij langdurig verzuim

Toetsing bij langdurig verzuim

Veel werkgevers raken tijdens de eerste 104 weken van ziekteverzuim van hun werknemer verstrikt in de wet- en regelgeving in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ondanks alle gesprekken met de zieke werknemer, alle inzet, alle professionals die erbij betrokken zijn, alle pogingen die u hebt ondernomen om een passende oplossing te vinden, is het oordeel van het UWV bij een deskundigenoordeel dan toch “onvoldoende re-integratie inspanningen”.

Schras Consultancy helpt u dergelijke dossiers te voorkomen door regelmatig uw dossiers door te nemen en te beoordelen of deze nog voldoen aan de eisen die aan u als werkgever gesteld worden. Ook wordt er gekeken of uw werknemer zich voldoende inspant om weer te gaan werken.

Schras Consultancy biedt u tevens de mogelijkheid om uw “hoofdpijndossiers” door te nemen en te beoordelen of deze voldoen aan de wettelijke eisen. Mocht dat niet het geval zijn, dan krijgt u advies over welke acties u als werkgever moet inzetten.