Arbeidsdeskundige toetsing / Verzuimgesprek

Arbeidsdeskundige toetsing/Verzuimgesprek

Arbeidsdeskundige toetsing/Verzuimgesprek

Wanneer een werknemer langer dan 4-6 weken verzuimt, neemt het risico op langdurig verzuim toe. Schras Consultancy is uw partner om langdurige uitval te voorkomen, door tijdig in te spelen op mogelijkheden uw werknemer te laten re-integreren. Samen met uw werknemer kan in een driegesprek het verzuim en het traject terug naar werk besproken worden. Ook zorgt Schras Consultancy voor een dossier dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.